Chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện

Slot Cổ Điển

1. Số đặc biệt
Người chơi thắng nếu như số đặc biệt hiện tại chiến thắng giống với con số đặt cược.
2. Số thường
Người chơi thắng nếu đặt đúng bất kỳ bóng nào từ 1 đến 7
3. Cược 2 bên
Cược 2 bên nói chung là cược cho Lớn/nhỏ/lẻ/chẵn
Lớn/ Nhỏ:Nếu như kết quả ra số bằng hoặc lớn hơn 16, nó là “Lớn”;” bằng hoặc nhỏ hơn 15 là “nhỏ”
Lẻ/Chẵn:Kết quả được xác định bởi số đó là một số lẻ hoặc một số chẵn.
Số duy nhất Lớn/ Nhỏ:Nếu như số duy nhất bằng hoặc lớn hơn 5, nó sẽ là ” Số duy nhất Lớn”; nếu như số duy nhất bằng hoặc nhỏ hơn 4, nó sẽ là “ Số duy nhất nhỏ”.