Chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện

Quản lý tài khoản

Nếu người chơi muốn thay đổi cài đặt tài khoản hoặc thông tin cá nhân, vui lòng nhấp vào biểu tượng “Hình người” màu vàng bên góc phải màn hình trang chủ LETOU và đổi thông tin mình muốn.

Quản lý quỹ

Người chơi có thể kiểm tra tổng số dư hiện có trong tài khoản của & Gửi tiền/Rút tiền.

Lịch sử

Người chơi có thể tìm thấy lịch sử giao dịch của mình tại đây.

Tài khoản

Thay đổi thông tin tài khoản.

Chương trình Đại lý

Người chơi có thể tìm thấy thông tin đăng ký Đại lý của LETOU tại mục.
Thêm thông tin: Chương trình Đại lý 。