Chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện

Giải đáp về Gửi tiền / Rút tiền

  • Hỏi:Trong bao lâu thì tài khoản chơi của tôi được cập nhật tiền nếu tôi đã hoàn thành giao dịch gửi tiền thành công?
  • Trả lời:Thời gian cập nhật tiền của Letou là từ 5-10 phút thông qua ngân hàng địa phương, còn các hình thức khác thì tiền được cập nhật ngay lập tức.
  • Hỏi:Có tính phí giao dịch trong mỗi lần gửi tiền trên trang LETOU không?
  • Trả lời:Phí giao dịch phát sinh tùy theo từng hình thức gửi tiền. Vui lòng liên hệ với Hỗ trợ trực tuyến để được cung cấp về mức phí.
  • Hỏi:Nếu tôi gửi tiền sai thông tin thì tôi phải làm gì để tiền được cập nhật vào tài khoản chơi?
  • Trả lời:Quý khách có thể liên hệ với Hỗ trợ trực tuyến để xác nhận thông tin gửi tiền và được hỗ trợ cập nhật khoản tiền gửi.
  • Hỏi:Nếu tôi không có tài khoản ngân hàng trực tuyến thì có cách nào gửi tiền tham gia chơi trên LETOU không?
  • Trả lời:Quý khách có thể gửi tiền thông qua: thẻ ATM, Quầy của ngân hàng, Thẻ điện thoại.
  • Hỏi:Nếu tôi muốn thay đổi cách thức giao dịch gửi tiền, tôi phải làm thế nào?
  • Trả lời:Quý khách có thể tùy chọn hình thức gửi tiền nào phù hợp với bản thân.
  • Hỏi:Mất bao lâu để tôi có thể rút tiền về tài khoản của mình?
  • Trả lời:Thời gian rút tiền của chúng tôi hỗ trợ là từ 30-60 phút.
  • Hỏi:Hệ thống ngân hàng nào bên LETOU có hỗ trợ rút tiền cho người chơi?
  • Trả lời:Letou hỗ trợ rút tiền về tất cả các ngân hàng tại Việt Nam, Quý khách có thể rút tiền về bất kỳ ngân hàng nào Quý khách có.
  • Hỏi:Tôi có thể sử dụng thẻ ngân hàng của người thứ 3 để rút tiền được không?
  • Trả lời:Theo quy định của Letou khách hàng chỉ có thể rút tiền về tài khoản theo đúng thông tin đăng ký. Không rút tiền thông qua người thứ 3.
  • Hỏi:Nếu rút tiền trên hệ thống LETOU, tôi có mất phí không?
  • Trả lời:Letou hỗ trợ phí cho tất cả các giao dịch rút tiền, khách hàng sẽ không cần phải mất phí.
  • Hỏi:Tôi có thể thực hiện giao dịch rút tiền khi nào trong ngày?
  • Trả lời:Khi Quý khách hoàn thành doanh thu cược theo yêu cầu, Quý khách có thể rút tiền bất cứ thời điểm nào trong ngày
  • Hỏi:Có giới hạn mức rút tiền đối với người chơi hay không?
  • Trả lời:Hạn mức rút tiền được quy định như sau: tối thiểu 200VND, tối đa 50,000VND cho mỗi giao dịch và không giới hạn số lần rút tiền trong ngày.
 • Hỏi:Nếu tôi muốn thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng để rút tiền, tôi phải làm gì?
 • Trả lời:Tại Letou Quý khách không cần đăng ký một tài khoản rút tiền cố định, khi muốn rút tiền Quý khách chỉ cần nhập thông tin ngân hàng bất kỳ mang thông tin của Quý khách để thực hiện lệnh rút tiền.